Home | terug | © geregistreerd

Cultuurvisie Nijmegen.

Wij gemeente Nijmegen zijn in gesprek met de stad over cultuur. Iedereen die mee wil praten, kan meepraten. Door vragen te stellen, meningen te geven, ideeen te lanceren en te reageren creeren wij samen een nieuwe cultuurvisie. Wij maken inzichtelijk hoe wij de inbreng verwerken, zodat iedereen kan zien hoe de cultuurvisie tot stand komt.
Uniek : Wat is het onderscheid met ander steden.
Ambassadeur Cultuurvisie Nijmegen, 12 oktober2011

Templum of aedes

Het project ‘Templum of aedes’ kan onder in de kelder van museum het Valkhof worden gerealiseerd.
In deze ‘Templum’ kan kunst over natuur & landschap op een bijzondere manier tot uitdrukking worden gebracht.
Kunstenaars uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd om beeldend te reageren om het natuurlandschap in en rond Nijmegen.
Steeds wisselende gastconservatoren mogen ieder jaar een kunstenaar uitnodigen, die de oudste stad van Nederland op een nieuwe manier tot ontplooiing laten komen.
De in elkaar vloeiende grenzen tussen oud en nieuw openen nieuwe perspectieven, waaraan de beeldende kunstenaar invulling kan geven.

Boudewijn Corstiaensen
Beeldend kunstenaar
Katherina van Kleef

 

 

lees hier het persbericht

 Godinnen van de Flora

Tempel Elst Kerk Elst Rembrandt Harmensz.van Rijn Sandro Botticelli Rembrandt Flora en Zephyr

In 1999 werd al en soortgelijk project gestart: ‘Hortus Civitatis’ een groene vleugel aan het museum Het Valkhof in de vorm van een wandelroute als kunstwerk.
Destijds op de bouwplaats van het museum Het Valkhof werd toen in de sneeuw een meters groot getal 2E-0358-47 geschreven.
Een registratienummer en verwijzing naar de trekvlinder ‘Vanessa Atalanta’.

'Groene' vleugel aan Museum Het Valkhof Nijmegen

De wandelaar als kunstwerk,
de wandelaar als levend sculptuur

Ecologie en kunst. Deze twee grootheden zijn met elkaar verbonden in de Vlinder Wandel Route door Nijmegen-Oost De wandelroute, met de klinkende naam 'Hortus Civitatis' voert langs zeven ecologisch en/of landschappelijk bijzondere punten. Deze punten hebben allemaal een vlindernaam gekregen. Ze zijn gemarkeerd met zwerfkeien, opgegraven uit de bouwput van het nieuwe Museum Het Valkhof. Warme keien trekken vlinders aan. De dienst beplantingen verzorgt onder leiding van de stadsecoloqe de ecologische invulling.

Kunstenaar Boudewijn Corstiaensen, geestelijke vader van het project, werkt in dit 'kunstwerk' samen met Grafisch Huis Sara Schenk, jurist Lody Corstiaensen, Cyril Liebrand van ecologisch adviesbureau EurECO en Frouke Kuiken, dans-bewegingsperformance.

'Museum Het Valkhof verbindt archeologie en kunst aan elkaar, wij wilden daar graag de ecologie aan toevoegen en dat is met deze route gebeurd. De route kan dan ook beschouwd worden als een groene vleugel aan het Museum Het Valkhof, als een kunstwerk met bomen, planten en historie. Ik zie de wandelpaden als een ecologisch kunstwerk dat steeds verder wordt ontwikkeld.

De route voert over prehistorisch en Romeins verleden en gaat uit van een bestaande wandelkaart van Nijmegen uit 1881. Corstiaensen beoogt meer met de tocht, namelijk een soort Wedergeboorte van de ecologie in de vorm van beeldende kunst, educatie en duurzame stadsontwikkeling.

Vlindernamen

De wandelaar bezoekt zeven verschillende gebieden, zoals het Hunnerpark, liet Kops Plateau, de spoorzone Nijmegen-Groesbeek-Kleef en de Botanische Tuin op het Landgoed Brakkenstein. De gebieden hebben romantische namen gekregen als Oog, Kus, Dans, Stilte en Bruidskamer van een Vlinder. De totale tocht duurt 2,5 ± 3 uur. De wandelaar kan een draagsculptuur meenemen en zo verder aan de route bouwen. De route staat beschreven in een flyer, de Provincie Gelderland en het Anjerfonds Gelderland hebben subsidie gegeven.

 

Boeddha uit Bamiyan
Boeddha uit Bamiyan

Programma

Vlinder wandel route Hortus Civitatis (Vlinderwandelroute + kunstzinnige flyer)
De route begint bij museum Het Valkhof in Nijmegen en eindigt in de Botanische Tuin (Brakkestein). De route is als het ware een kunstzinnige groene vleugel aan het nieuwe museum Het Valkhof.
De route, in de vorm van een kunstzinnige flyer, is te verkrijgen bij het museum, VVV Rijk van Nijmegen en Gemeentelijk Open Huis.
Prijs: € 4,45
Anjerfonds Gelderland & Provincie Gelderland; project subsidie Beeldende Kunst

Vlinderportret (Vlinderfietsroute + kunstzinnige brochure)
De doelstelling van deze Vlinderwandelroute is het ontwikkelen van de cultureel-ecologische verbindingslijn tussen Nijmegen (museum Het Valkhof, Botanische Tuin Hortus Acadie) en Kleef (museum Haus Koekkoek)
De route, in de vorm van een kunstzinnige brochure, is te verkrijgen bij Boudewijn Corstiaensen tel. 024-3231817 en VVV Rijk van Nijmegen.
Prijs: € 10,-
Euregio Rijn-Waal: projectsubsidie Vlinderproject Kleef Duitsland (Europees fonds voor regionale ontwikkeling)

Haus Koekkoek

De Vlinderroute is het begin van een groter geheel. Inmiddels is er een verbinding van de Groene Vleugel met Museum Haus Koekkoek in het Duitse Kleef. Deze route wordt via de spoorzone Nijmegen-Groesbeek-Kleef met die Groene Vleugel verbonden. Zo heb je een culturele lijn van Duitsland naar Nederland. Meer...

Ontwerpen en vormgeving van draagsculpturen uit de Vlinder Wandel Route zijn in opdracht te verkrijgen. Tevens kunnen aan groepen lezingen gegeven worden over de 'Tuin van de Stad'. (Hortus Civitatis)

Adres
Stichting Nijmeegse Kapel Tuin, Boudewijn Corstiaensen, 024-3231718