Home | terug | © geregistreerd
tanslation:

Hart voor natuur

Persbericht

Laat uw groene hart spreken!
Er wordt maar liefst 40 procent gekort op de budgetten voor natuur en landschap. De bezuinigingen betekenen onder andere geen nieuw groen rond nieuwe woonwijken en veel minder beheer en toezicht in natuurterreinen. Dat leidt ertoe dat planten- en diersoorten verdwijnen en terreinen veel minder toegankelijk worden voor bezoekers. En dat mag niet gebeuren vindt de Coalitie voor natuur en landschap. Niet voor de natuur, niet voor ons en niet voor onze kinderen.

Kom in actie!
Op zondag 2 januari 2011 zijn overal in Nederland natuurgebieden opengesteld voor een actiedag. Ga de natuur in en laat zien dat u Hart heeft voor Natuur! Bekijk op www.hartvoornatuur.nu de kaart met actielocaties. Wilt u zelf op 2 januari een activiteit organiseren? Meld dan uw locatie aan. Kunt u niet zo lang wachten?

Teken dan alvast een nieuwjaarskaart voor de heer Rutte en fluit dit kabinet terug!

Feiten over natuur en (voorgenomen) natuurbeleid

  • Regering wil natuurgebieden verkopen die buiten de Ecologische hoofdstructuur liggen
  • Provincies mogen geen grond meer onteigenen om natuurgebieden met elkaar te verbinden
  • De regering wil geen nieuwe recreatiegebieden rondom de steden meer aankopen en inrichten
  • De robuuste verbindingen zijn geschrapt en mogen niet worden aangelegd met rijksgeld. Provincies hebben hier echter in de meeste gevallen geen geld voor
  • Einde van de subsidieregeling Draagvlak voor Natuur
  • Grondaankopen mogen alleen nog als dat nodig is voor de afronding van gebieden en waar dit niet via beheer kan worden opgelost
  • Hedwigerpolder mag niet worden ontpolderd als compensatiemaatregelen voor het uitdiepen van de Westerschelde
  • Geen rijksbijdragen meer voor aanleg en onderhoud aaneengesloten wandel en fietsroutes, bezuinigingen op instandhouding van een netwerk veelzijdig platteland, kennis en deskundigheid voor recreatie, het uitvoeren van lokale natuurprojecten en het ondersteunen van lokale en regionale natuurorganisatie
  • Rijksoverheid draagt verantwoordelijkheid voor natuur over aan de provincies. Provincies ontvangen daarvoor een bijdrage maar die is kleiner dan het rijk aanvankelijk had gereserveerd.
  • Bezuiniging van 7 miljoen op onderzoek, kennis, landschap en recreatie