Home | terug | © geregistreerd
translation:

Foot- Kiss for Butterflies

Floriadefoto's
 • Nederlands

  Foot- ‘ Kiss for butterflies ‘ (presentatietekst)
  Bezoek onze vlindertuin en waan u voor even een vlinder! Net als de Chinese filosoof Chuang Tzu, die zich in 480 v. Chr. afvroeg: ‘Vannacht droomde ik dat ik een vlinder was of ben ik nou een vlinder die droomt dat zij een mens is?"

  Is de vlinder onderdeel van onze wereld, of zijn wij onderdeel van de vlinderwereld?
  Vandaag gaat u op bezoek in de vlinderwereld! Ervaar wat de vlinder ervaart en wees te gast in de wereld der vlinders, een tuin vol inheemse plantensoorten met een hoge ecologische waarde. Vind de balans tussen onze samenleving en de natuur. Waardeer de vlinder en zijn leefomgeving; ruik, voel en zie wat de vlinder ruikt, voelt en ziet.
  Of ga nog verder en wéés een vlinder! Doe uw schoenen uit en kus het met bloempjes doorweven gras; loop blootsvoets over de uitvergrote nervatuur van een Ginkgo Bilobablad. Stap op de ronde molensteen, het centrale punt van de Gulden Snede, en laat u fotograferen op het middelpunt der aarde!

  Kijkt u ook hier eens:
  www.floriade.com/the-park/environment/footkiss-for-butterflies

 • English

  Foot- ‘ Kiss for butterflies ‘
  The presence of butterflies, especially in large numbers, is an indication of natural bounty, so Stichting Naturama has created a butterfly garden at Floriade entitled “Footkiss for Butterflies”.

  The butterfly garden is an interactive work of art in which both the visitor and the butterfly take part. The garden is in the shape of a huge, sloping leaf from the Japanese Ginkgo Biloba tree. A hedge consisting of large numbers of indigenous flowers marks out the periphery of the entry and is highly attractive to butterflies. You walk barefoot across the leaf’s nerves, which serve as a blueprint for the route you will follow. The paths are made of special grass interwoven with low-growing flowers that are also gentle underfoot. The element bringing it all together is the Golden Section, which is not only the central point of the butterfly garden but also of the Floriade Park itself. Visitors can have their picture taken at the Golden Section, which is marked by a millstone. Jointly made possible by Naturama.

  Please have a look here as well:
  www.floriade.com/the-park/environment/footkiss-for-butterflies
 • Deutsch

  Foot- ‘ Kiss for butterflies ‘

  Schmetterlinge sind ein Indiz dafür, dass die Natur intakt ist. Daher hat die Stiftung Naturama unter dem Titel „Footkiss for Butterflies“ auf der Floriade einen Schmetterlingsgarten angelegt.
  Schmetterlinge sind ein Indiz dafür, dass die Natur intakt ist. Daher hat die Stiftung Naturama unter dem Titel „Footkiss for Butterflies“ auf der Floriade einen Schmetterlingsgarten angelegt. Es handelt sich dabei um ein interaktives Kunstwerk, in dem Besuchern und Schmetterlingen gleichermaßen eine wichtige Rolle zukommt. Die Form des Gartens gleicht einem riesigen, sanft abfallenden Blatt des japanischen Ginkgobaums. Um den Beitrag verläuft eine Hecke aus einheimischen Blumen, die viele Schmetterlinge anzieht. Barfuß laufen die Besucher über die Blattadern, die die Route vorgeben. Die Wege bestehen aus speziellen Gräsern mit niedrig wachsenden Blumen. Das Ganze fühlt sich wunderbar weich unter den Füßen an. Das verbindende Element ist der Goldene Schnitt, der nicht nur im Schmetterlingsgarten, sondern auch im ganzen Floriade-Park im Mittelpunkt steht. Markiert wird er von einem Mühlstein, bei dem die Besucher sich fotografieren lassen können.
  Mit freundlicher Unterstützung von Naturama.

  Schauen Sie auch mal hier bitte:
  www.floriade.com/the-park/environment/footkiss-for-butterflies

stn   aturama

De Vlinder is een karakteristiek symbool voor de kwaliteit van de natuur in ons land. Hoogwaardige natuur trekt vele soorten vlinders aan, sommige in grote aantallen. Stichting Naturama heeft ten doel op een kunstzinnige wijze het belang van natuur te duiden en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan ontwikkeling en behoud van natuur met als belangrijkste kwaliteitsindicator de Vlinder.
Natuur in Nederland staat onder druk. Steeds meer mensen vragen steeds meer ruimte waardoor het natuurlijke groen steeds meer in het gedrang komt. Stichting Naturama experimenteert met kleinschalige, kunstzinnige bijdragen die de natuur waar mogelijk een stapje vooruit helpen.
Tijdens Floriade 2012 presenteert Stichting Naturama een aantal van haar ideeën aan een groot publiek in de hoop dat deze her en der zullen worden over genomen en uitgevoerd.
Een aantal ideeën worden ter plekke uitgevoerd terwijl andere ideeën worden gepresenteerd middels kleinschalige tentoonstellingen.

Floriade 2012

Wereld Vlinders

Oranje morgenster

Zandtekeningen
Zie foto's Zandtekeningen + Museum van alle tijden

Foot- Kiss for Butterflies
Initiatiefnemer: Stichting Naturama
Participanten:

Logo Keltenhof  Gemeente Lingewaard Arnica

Algemeen
Het themapark van Stichting Naturama op de Floriade 2012 ligt in het verlengde van de doelstelling van deze stichting, die kort omschreven kan worden als: ecologie als inspiratie voor kunst en cultuur. Deze doelstelling sluit prima aan bij het hoofdthema van de Floriade 2012, welke luidt: Be part of the theatre in nature; get closer to the quality of life.

Naturama
Naturama is op Floriade ingedeeld in het themagebied Environment, dat als motto heeft: een groen werk- en leefmilieu levert een enorme bijdrage aan de kwaliteit van ons leven. De stichting manifesteert zich op de Floriade via een kunstwerk genaamd 'Foot- kiss for butterflies'. Het concept is ‘proeven en verwonderen’. Omdat de aanwezigheid van (veel) vlinders een indicatie is van natuurlijke voorspoed, experimenteert Naturama met kleinschalige, kunstzinnige bijdragen die de natuur waar mogelijk een stapje vooruit helpen.

Vlindertuin
De door Helicon Groenopleidingen aan te leggen Vlindertuin is een interactief kunstwerk waaraan zowel de bezoeker als de vlinder deelneemt. Een vlindervriendelijke vlechtheg (aangeplant door boomkwekerij Toon Ebben) markeert de omtrek van de locatie. Daarin vormt een uitvergroot, glooiend en neervlijend Ginkgo Bilobablad de grondvorm van de tuin. (Dicht bij de tuin zelf komt ook een Ginkgo Bilobaboom te staan). De vlinders worden gelokt door de vele inheemse bloemen. Kerngedachte is dat vlinders proeven met hun pootjes. Proeven is een zintuiglijke waarneming.
De bezoeker loopt over de nervatuur van het blad, die dient als blauwdruk voor de te volgen route. De voetpaadjes zijn gemaakt van speciaal gras, met laagblijvende bloempjes doorweven, dat tevens zacht voor de voeten is. De bezoeker gaat blootsvoets en ‘proeft’ gelijk een vlinder, hij kust als het ware de looppaadjes van gras via de nervatuur van het boomblad. Het verbindende element is, behalve de zintuiglijke waarneming, de Gulden Snede. (Zowel in de mens als in de natuur komt de Gulden Snede voor. Bij de Gulden Snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste). Omdat ook het Ginkgo Bilobablad de Gulden Snede in zich heeft, ontmoet de bezoeker de vlinder in het gulden getal 1,681, dat ergens op de route ligt. Bezoekers kunnen zich laten fotograferen op het middelpunt van de Gulden Snede. Dit middelpunt is niet alleen het middelpunt van de Vlindertuin maar ook het Gulden Snede-middelpunt van de gehele Floriade. Doordat zowel bezoeker als vlinder in het middelpunt van de Gulden Snede komen te staan, kan de bezoeker zich uiteindelijk verwonderd afvragen wat de Chinese dichter en filosoof Chuang Tzu zich afvroeg in het jaar 480 v.C.: “Vannacht droomde ik dat ik een vlinder was of ben ik een vlinder die droomt dat zij een mens is?”

De tuin in een ruimere context
De op de Floriade aan te leggen Vlindertuin is in wezen een vertegenwoordiging van vele Naturamaprojecten, waarvan enkele hieronder genoemd worden. Stichting Naturama, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland, hebben elkaar al in diverse projecten kunnen vinden. Bovendien is de intentie om de tuin als kunstwerk, met alle planten, na de Floriade over te hevelen naar het tussen Arnhem en Nijmegen aan te leggen Park Lingezegen.

Vlinderlint
De steel van het als vlindertuin-plattegrond dienende uitvergrote Ginkgoblad verwijst naar het Naturama-project Stad en Landschap in Nijmegen, waarin de gemeente Nijmegen en Stichting Naturama hebben samengewerkt.
Door de stad loopt een ‘groen’ Vlinderlint van noord naar zuid. Dit lint vormt een ecologische verbindingszone, waardoor de ecologische structuur en het gebied eromheen, of korter gezegd: stad en natuur, verbonden worden. Het vlinderlint volgt in grote lijnen de spoorweg. In de spoorzone komen onder meer beschermde bloemen voor, zoals Wilde averuit, Sikkelklaver, Rapunzelklokje en Moeslook.

Park Lingezegen
Tevens voor Park Lingezegen, tussen Arnhem en Nijmegen, zijn er plannen van de provincie Gelderland (en de gemeente Lingewaard) om het park vlindervriendelijk te gaan inrichten. Icoon van het park Lingezegen is een door Naturama bedachte en door het Nijmeegse Croonen Architecten ontworpen inheemse en zelfvoorzienende Vlinderkas als kunstwerk.

Kunstproject Lint van Ooij 2011
Ook het kunstproject ‘Lint van Ooij’ 2011 wordt gepresenteerd op de Floriade. Dit kunstproject ‘fiets & wandelroute’, met acht stilteplekken in de route, is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland. Het idee voor dit project is ontstaan uit de wens om het Nederlandse landschap op een min of meer natuurlijke manier weer te verrijken met planten, met als doel een aantrekkelijk, kleurrijk landschap vol vogels en vlinders te scheppen. Op een artistieke wijze wordt bloemenzaad verspreid over de Ooijpolder. De vormgeving hiervan geschiedt door zowel een Bruidskamer van een vlinder te realiseren (waarin zaadjes van de Morgenster als tussenstop van de ‘Bruidskamer’ ‘onderdak’ vinden) als door het kunstproject Hemelbloem (een project dat reeds is opgenomen in het educatieve programma van de Floriade). Met als doel plantenzaden te verspreiden zijn voor dit Hemelbloem-project vliegers aan een lang vliegertouw ontworpen. Deze vliegers, met de naam ‘Origin’, dragen in hun staart het zaad van inheemse bloemen met zich mee dat door een speciale constructie onder in de staart in de lucht vrijkomt. Deze zaden kunnen, door ze in hogere luchtlagen te brengen en door de thermiek, grote afstanden afleggen.
(De naam ‘Origin’ is de verwijzing naar het boek van de Engelse bioloog Charles Darwin, The Origin of Species, uit 1859).

Project Wereldvlinders
Doel van dit kunstproject is om ondersteuning te geven aan de noodzakelijke levensbehoefte van ieder kind ter wereld in nood. Tijdens de Floriade zullen in enkele zaadjesvliegers door schoolkinderen uit het basisonderwijs in Nederland, India en Brazilië gemaakte vlindertekeningen verwerkt worden. Deze ‘Wereldvlinders’ hebben als doel te komen tot een verkoopbaar klein kunstwerkje. De opbrengst van dat product is voor de schoolkinderen uit India en Brazilië. In dit dóór-en-vóór-kinderen vindt het ‘cradle to cradle’-principe zich helemaal terug. Beeldend kunstenaar Boudewijn Corstiaensen zal het product Wereldvlinders samenstellen, coördineren en verder op de markt brengen.

Geschakelde Kroonluchters
De samenwerking met Helicon Nijmegen kent een zekere stabiliteit. Zo was deze opleiding ook betrokken bij het project ‘Geschakelde Kroonluchters’, dat bestond uit de aanplant van een rij Zilverlindes volgens de theorie van de Gulden Snede. Tijdens de aanplant werd onder de bomen een aantal zoetwaterparels in de Nijmeegse aarde als een soort Lindeboomzaadje gepoot en de bomen onderling vanuit deze parels speciaal uitgemeten. Hiermee werd de stad Nijmegen in het middelpunt van de Gulden snede geplaatst.

Stichting Naturama (voor meer informatie: www.vlinderkas.com)
Inzake kunstproject “Lint van Ooij”, is te bestelllen: dvd film door Peter Hendriks in opdracht van Naturama

De locatie van Naturama tijdens
de Floriade van 2012

Plattegrond